Alstom Rökgasrening

Övervakning av kontroll enligt AFS 2005:2 på Rökgasreningsanläggningar på: Filbornaverket, Mälarenergi, Brista, Karlstad, Linköping, Växjö och på Malmfälten. Kontrollen bestod i konstruktions- och tillverkningskontroll samt täthetskontroll i samband med driftprov.