Tjänster

Sedan den 25:e juni 2012 är Weldadvice Sweden AB ackrediterat kontrollorgan typ A enligt MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar för brandfarlig vätska. Vi arbetar för ett nära samarbete med dig som uppdragsgivare. Genom vår erfarenhet och våra partners kan vi utföra tredjepartskontoll inom PED och TPED/ADR.

Våra tjänster:

  • All typ av cisternkontroll, enligt MSBFS 2018:3
  • Tryckprovning med gas och vätska enligt AFS 2006:8
  • Tillverkningskontroll, enligt kraven i 2014/68/EU, PED.
  • All typ av kontroll enligt TPED/ADR, både vid nytillverkning och återkommande.
  • Vi erbjuder ett nätverk av kunskap enligt ATEX, maskindirektiv och byggdirektiv.
  • Vår tonvikt ligger på modul A2, B, F och G men vi kan även jobba med kvalitetsmoduler och AFS 2017:3
  • Vi uppdaterar dig på EN 1090 och Eurocodes med tonvikt på beräkning.

Vi arbetar med tredjepartskontroll enligt MSB:s anvisningar. Ladda ner mer information, samt ackrediteringsbevis nedan.
Ackreditering