Jordberga Biogasanlägging

Kontroll enligt AFS 2005:2 avser anläggningskontroll före driftsättning samt tryckprov med gas enligt AFS 2006:8. Kontroll av rörledningar gjordes på uppdrag av Ramab.

Jordberga Biogas

Ramab