Karlshamnsverket miljöanpassas

Vi hjälper Karlshamnsverket med kontroll och besiktning i samband med framtagande av nya miljöbränsle. Ombyggnader beträffande rörledningar, värmeväxlare och pannsystem.

(Bild hämtad från www.eon.se/karlshamnsverket)